Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.

TOVAR V AKCII

naša cena 98,91 €
skladom
naša cena 89,00 €
skladom
naša cena 129,00 €
skladom

KONTAKTY

Ján Kaniansky, s. r. o.
Ligetská 1812/31
972 51 Handlová
tel: +421 903 956 348
napíšte nám

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 31,00 €
skladom
naša cena 306,00 €
skladom
naša cena 92,00 €
skladom

Obchodné informácie » Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

1.Všeobecné ustanovenia

V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy zákonom č.40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, radia sa právne vzťahy zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

2.Pojmy

Spotrebiteľská  zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na  jednej strane   dodávateľ  a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol  individuálne   ovplyvniť  obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na  uzatvorenie   zmluvy

Uzatvorenie  kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh  na uzatvorenie kúpnej    zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená  momentom doručenia záväzného    súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej  zmluvy kupujúcemu t.j.   záväzným  potvrdením objednávky zo strany  predávajúceho. Od tohto   momentu medzi  kupujúcim a predávajúcim vznikajú  vzájomné práva a   povinnosti, ktoré sú  vymedzené kúpnou zmluvou a týmito  obchodnými   podmienkami, ktoré sú  neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné  podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi  predávajúcim a kupujúcim v   tomto  dokumente. Kupujúci v momente odoslania  svojej objednávky   potvrdzuje,  že súhlasí s týmito obchodnými  podmienkami platnými v čase   odoslania  svojej objednávky a je nimi  viazaný od momentu uzatvorenia   kúpnej  zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej  objednávky potvrdzuje, že   pred  uskutočnením svojej objednávky sa s  týmito obchodnými podmienkami    oboznámil a s obchodnými podmienkami bez  výhrad súhlasí.

3.Odstúpenie od zmluvy - storno

V    súlade s ustanovením §12 odst. 1 zákona  108/2000 Z.z. o ochrane    spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom  predaji v platnom    znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7  pracovných dní od    prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ v zmysle § 12 ods. 4 písm. b) zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, iba v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Pri    objednávkach, ktoré boli stornované až po ich zaslaní, je spotrebiteľ    povinný uhradiť pri ďalšej objednávke náklady za dopravu v plnej sume.    Spotrebiteľom sa zasiela balík až po zaplatení za balík vopred  (prevodom   peňazí na bankový účet dodávateľa).

Spotrebiteľ je povinný v uvedenej lehote osobne doručiť oznámenie o odstúpení od zmluvy na adresu predávajúceho uvedeného v kontaktoch, alebo najneskôr v posledný deň tejto lehoty podať toto oznámenie na poštovú prepravu.

Odstúpením    od zmluvy sú si zmluvné  strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté    plnenia. V prípade, ak    spotrebiteľ vráti  objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný    resp. v stave, ktorý  neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim    odoslaný, berie na vedomie,  že predávajúci je oprávnený si takto    vzniknutú škodu, ktorú je  predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo    sumy, ktorá bola uhradená  spotrebiteľom za objednaný tovar. Spotrebiteľ    je zároveň povinný v  odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a    číslo účtu, na ktorý má byť  uhradená suma za objednaný tovar poukázaná    zo strany predávajúceho.  Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú   sumu  resp. sumu zníženú o  vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení    objednaného tovaru najneskôr však do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

4.Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

Záručná doba na dodávaný tovar je v zmysle Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie tovaru v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a Občianskeho zákonníka v platnom znení. Reklamácie uplatňujte na adrese: Ján Kaniansky, s. r. o. , Ligetská 1812/31, 972 51 Handlová a e-mail: interierkov@gmail.com.

Po uplatnení reklamácie bude reklamácia kupujúceho vybavená v čo najkratšom možnom čase, bez akýchkoľvek zbytočných prieťahov a zdržaní, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Pri uplatňovaní reklamácie má kupujúci práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Predávajúci sa riadi pri vybavovaní reklamácií ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteeľa v platnom znení a Občianskeho zákonníka v platnom znení. V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese alebo telefonicky.

5.Platobné podmienky

V  internetovom obchode www.interierkov.sk môže  kupujúci uhradiť kúpnu cenu za  objednávku nasledovnými spôsobmi:

- hotovosťou - táto  platba sa môže použiť pri odbere  objednávky priamo v našej predajni,  ale aj pri odvoze tovaru našimi  pracovníkmi.

- bankovým prevodom  -   po  prijatí Vašej objednávky Vám  zašleme číslo účtu a variabilný    symbol.  Za tovar zaplatíte vopred na  náš bankový účet vedený v Tatra banke. Prevod peňazí zvykne trvať medzi rôznymi bankami približne 2 dni. Po    prijatí  platby na náš bankový účet Vám odosielame tovar s  tým, že Vás    informujeme o termíne, kedy  zásielka dorazí.Balík sa expeduje až po obdržaní platby na účet predajcu. Ak na našom účte nebude platba prijatá do 2 týždňov, objednávka bude stornovaná.

- formou dobierky - platba prebieha prostredníctvom kuriéra ( na dobierku ), pri prevzatí tovaru od kuriera.

6. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom  prijatia záväznej objednávky, ktorá   obsahuje všetky potrebné údaje na  jej vybavenie. V prípade ak tovar nevieme dodať kompletne podľa objednávky (nie je skladom niektorý tovar v objednanom počte) informujeme o tom zákazníka telefonicky/e-mailom. V takomto prípade Vám bude objednávka vyexpedovaná až po odsúhlasení o zmene stavu objednávky u zákazníka. Faktúra za objednávku je zasielaná elektronicky na e-mail uvedený v objednávke.  Cena dopravy závisí od výšky objednávky. Internetový obchod www.interierkov.sk dodáva svoje produkty  prostredníctvom:

- kuriér spoločnosti Slovenská pošta, Top Trans, GLS  -  doručenie zásielky do 3 dní počas pracovných dní, pri  objednávkach  uskutočnených do 12.00 hod. (objednávky prijaté po 12.00  hod. sú  expedované nasledujúci pracovný deň).  Zákazník, ktorý si zvolí tento typ  dopravy,  by sa mal v čase doručenia  zdržiavať na adrese, ktorú  uviedol v  objednávke (je to najvhodnejší  spôsob dopravy v prípade, ak  si želáte  doručiť zásielku do zamestnania).  V prípade, ak Vás  nezastihne kuriér  na dodacej adrese,  bude Vás  telefonicky  kontaktovať a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe. Kuriérskou spoločnosťou sú zasielané balíky do 50kg. Pri objednávkach s prevýšujúcou hmotnosťou balíka si predajca vyhradzuje právo zmeny cien za dopravu podľa cenníka kuriérskej spoločnosti a vzniknutých nákladov. Výška účtovanej dopravy je stanovená vrátane dobierky.

- osobný odber  - objednaný tovar si môžete vyzdvihnúť osobne .

7. Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú  konečné, vrátane 20% DPH a bez ďalšieho  navýšenia.

8. Zľavy a darčekové poukážky

V prípade, že zľava alebo zľavový  kupón bude uplatnený v rozpore s  pravidlami danej zľavy či zľavového  kupónu má predávajúci právo také  uplatnenie zľavy alebo zľavového  kupónu odmietnuť.V takom prípade je klient informovaný a bude mu  ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného  kupónu.Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené  buď  priamo k zľave (formou písanej informácie) alebo je u zľavy  uvedený  odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zľavy podrobne  opísané.

9. Ochrana  osobných údajov

Prevádzkovateľ   internetového obchodu  www.interierkov.sk, uchováva a spracúva osobné údaje v   nasledovnom znení :

Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov do Českej republiky, Rakúska a Maďarska ako členov Európskej únie a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru a za účelom uzatvorenia splátkového kalendára. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

10. Záverečné ustanovenia

Objednávka   kupujúceho je po svojom  potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi   kupujúcim a predávajúcim  archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej   evidencie. Zákazník môže stornovať svoju objednávku do 12:00h (dopoludnia) nasledujúceho pracovnéího dňa. Jednotlivé  technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú   spotrebiteľovi známe z  vlastného procesu uskutočnenia objednávky.   Kupujúci má možnosť  opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov   pred podaním  objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú   spotrebiteľovi ich  archiváciu a reprodukciu. Kupujúci   odoslaním objednávky dáva  súhlas so spracovaním údajov podľa zákona  č.  428/2002 Z. z. o ochrane  osobných údajov v platnom znení.

 

Obchodné  podmienky platia od 01.10.2014